/* */

აუდიომეტრი MAICO MA42

აუდიომეტრი MAICO MA42 - ორ-არხიანი ხმისმზომი სუფთა ხმის ტონის, მეტყველებითი და თავისუფალი ხმის ველის აუდიომეტრიული ტესტირებით.

ორ-არხიანი ხმისმზომი სუფთა ხმის ტონის, მეტყველებითი და თავისუფალი ხმის ველის აუდიომეტრიული ტესტირებით:

  • ჰაერის, ძვლების გამტარობის, თავისუფალი ბგერის ველის და ხმოვანი აუდიომეტრიის ტესტირება.
  • სუფთა ტონი, პულსირებული ტონი, ხშირად ცვლადი ტონი, ვიწრო ხაზის, თეთრი და ხმოვანი ხმაური.
  • დიაგნოსტიკური ტესტები: SISI, Decay, ABLB, MLB, Langenbeck, Stenger
  • შერევა - სიგნალები და არხები შეიძლება შერეული იქნას დამოუკიდებლად.
  • ხმოვანი ტესტები SD ბარათიდან, CD-დან ან მიკროფონიდან.
  • მაღალი ტონის არჩევის ვარიანტი 20000 Hz-მდე.
  • შედეგების მომენტალური ბეჭდვა ან ანგარიშის შენახვა PDF ფორმატში USB ფლეშ მეხსიერებაზე.
  • USB PC-ინტერფეისი, NOAH-ს მხარდაჭერა.
  • პაციენტების მონაცემთა ბაზა 1000-ზე მეტი სატესტო შედეგის დამახსოვრებისთვის.