თვალის და სმენის მოვლა საქმიანობა

1994 წლიდან

ჩვენი პრინციპები

Kavita იმართება იგივე ოჯახზე ორიენტირებული ღირებულებებით და პრინციპებით, რომლებიც ხელს უწყობდნენ მის ზრდას ორი ათეული წლის განმავლობაში. ისინი აერთიანებენ ჩვენს თანამშრომლებს, რომლებსაც სჯერათ ჩვენი მისიის და ხედვის, და რომელთა მოქმედებაც ასახავს მათ ყოველდღიურად.
ჩვენ პასუხისმგებელნი ვართ იმ საზოგადოებებთან, რომელშიც ვცხოვრობთ და ვმუშაობთ, და ასევე მსოფლიო საზოგადოების მამართ. ჩვენ უნდა ვიყოთ კარგი მოქალაქენი - ხელი შევუწყოთ კეთილ საქმეებს და ქველმოქმედებას და ვიყოთ გადასახადების სამართლიანად გადამხდელები. 

 

საერთო ღირებულებები

ცხოვრების გაუმჯობესება ჯანდაცვის პროფესიონალების გაერთიანებით და მათი აღჭურვით ავადმყოფებისათვის ეფექტური ოპტიკური და სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისთვის.

ვიყოთ მსოფლიო ლიდერი ოპტიკური, სამედიცინო პროდუქტებისა და მომსახურეობის მიწოდებაში ჯანდაცვის როგანიზაციებისთვის მთელ მსოფლიოში.

- კანონების პატივისცემა- მაღალი სტანდარტების გამოყენება- ურთიერთობების განვითარება და პატივისცემა. - გულწრფელობა და გამჭვირვალობა
- რესურსების სიფრთხილით და პასუხისმგებლობით გამოყენება

შეუკვეთეთ პროდუქტების კატალოგი

ფასეულობები, რომლებიც გვაერთიანებს:

„Kavita“-ს გუნდში ერთად შრომობენ ყოველ დღე და მათი ურთიერთქმედება განასახიერებს ჩვენს ექვს ფასეულობას.ეს ფასეულობები ჩვენს ისტორიულ მემკვიდრეობას ქმნის. ისინი განსაზრავენ ჩვენს დღევანდელ დღეს და ასევე მომავალსაც.

ეფექტური თანამშრომლობა

ერთად ვიმუშაოთ ჩვენი კომპანიის სიძლიერისთვის ყოველ დღე. 

 ინოვაცია

ინოვაცია ჩვენი კომპანიის ყველა ასპექტს წარმოადგენს: ტექნოლოგია, წარმოება, გაყიდვები და მომსახურება. 

პატივისცემა და ნდობა 

ისინი წარმოადგენენ ჩვენი ყველა ურთიერთობის გულს, გვიბიძგებენ მიძღვნასა და ერთგულებისკენ. 

 

სამეწარმეო სული 

ჩვენ წავახალისებთ ჯანსაღ ცნობისმოყვარეობას, შემოქმედებითობასა და ინიციატივას მათ გასაძლიერებლად, ვისთანაც ვთანამშრომლობთ. 

 

მრავალფეროვნება 

მრავალრიცხოვანი შეხედულებები მოიცავს პერსპექტივას, აძლიერებს ღირებულებას და აძლიერებს ძალას. 

 

უსაფრთხოება 

Kavita  ყველა თანამშრომელს ოჯახის წევრივით ეპყრობა, ამიტომ მათი უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია.