Pomoc v starostlivosti o zrak a sluch

Na trhu od roku 1994 

Naše zásady

Kavita je riadená podľa tých istých rodinných hodnôt a princípov, ktoré podporovali náš rast po dobu viac ako dvoch desaťročí.

Zjednocujú našich zamestnancov, ktorí veria v naše poslanie a víziu, a ich činy to dokazujú každý deň.

Zachovávame zodpovedný prístup ku komunitám, v ktorých žijeme a pracujeme, a tiež k svetovej komunite. Musíme byť dobrými občanmi – podporovať dobré pracovné podmienky, charity a odvádzať dane v plnom rozsahu.

Spoločné hodnoty 

Zlepšiť životy pomocou zjednotenia medicínskych pracovníkov a ich podpora pri poskytovaní efektívnych optických a medicínskych služieb svojim pacientom. 

Byť hlavným poskytovateľom optických a medicínskych produktov a služieb pre zdravotné služby a podniky po celom svete. 

 Dodržiavanie zákonov
 Aplikovanie prísnych štandardov
 Udržiavanie a vylepšovanie vzťahov
 Poctivosť a transparentnosť
 Šetrné a zodpovedné využívanie zdrojov
 

Objednajte si katalóg produktov

Hodnoty ktoré nás spájajú 

Tým Kavita úzko spolupracuje každý deň a táto spolupráca odráža 6 našich najchránenejších hodnôt.
Tieto hodnoty spolu tvoria náš historický odkaz. Definujú to, kým sme dnes, a kým budeme navždy.

Efektívna spolupráca 

Spolupráca je to, čo posilňuje výkonnosť našej spoločnosti každým dňom. 

Inovácia 

Inovácia tvorí jadro každej súčasti našej spoločnosti: technológie, výroby, predaja a služieb. 

Rešpekt a dôvera 

Sú základom všetkých našich vzťahov, podporujú vzájomnú oddanosť a loajalitu. 

Podnikavosť 

Podporujeme zvedavosť, vynaliezavosť a iniciatívnosť u každého, s kým pracujeme. 

Diverzita 

Nahliadanie na každý problém z rôznych uhlov pohľadu rozširuje perspektívu, zlepšuje hodnotu a posilňuje nás ako celok. 

Bezpečnosť 

Kavita berie všetkých zamestnancov ako rodinu, preto je ich bezpečnosť najvyššou prioritou.