/* */

ჩვენს შესახებ

ფირმა “Kavita“ დაარსდა 1994 წელს. მას შემდეგ კომპანია წარმატებით ანვითარებს ვაჭრობას ოპტიკის სფეროში. 1997 წლიდან კომპანიამ დაიწყო ოფთალმოლოგიური და სამედიცინო აპარატების და ხელსაწყოების და სხვა სამედიცინო საქონლის გაყიდვა, რომლებიც წარმოებულია გერმანიაში, იაპონიაში, იტალიაში, ესპანეთში, პოლონეთში და სხვა ქვეყნებში.

მრავალწლიანი ინტენსიური და პროდუქტიული შრომა დაეხმარა კომპანიას ახლო ურთიერთობების დაწყებაში სამედიცინო აპარატურის მწარმოებლებთან მთელს მსოფლიოში. კომპანიამ აგრეთვე გააფართოვა სამედიცინო საქონლის ასორტიმენტი. „კავიტა“-მ სრული ყურადღება გადაიტანა სამედიცინო და ოფთალმოლოგიური აპარატურის სიახლეებსა და ხარისხზე. ამიტომაც, კომპანიას შეუძლია განთქმული, მაღალხარისხიანი ოპტიკის და სამედიცინო საქონლის, აპარატურის, კვალიფიცირებული მომსახურების და უფრო მეტიც, კლიენტებისადმი სწრაფი, სასიამოვნო და უმწიკვლო ყურადღების შემოთავაზება.

ბიზნეს საქმიანობა

  • ოფთალმოლოგიური და სამედიცინო დანიშნულების საქონლის საბითუმო ვაჭრობა.
  • სამედიცინო აპარატურის წინასწარი დიაგნოსტიკური და შემდგომი საგარანტიო სერვისი. 
  • სამედიცინო აპარატურის ინსტალაცია და შესაბამისი ტრენინგი.
  • სამედიცინო დიაგნოსტიკის და ფიზიოთერაპიის ხელსაწყოების, სამედიცინო ავეჯის და ასევე სამედიცინო ინსტრუმენტების და ხელსაწყოების გაყიდვები.

Kavita - კომპანია, რომელიც პასუხობს ყველა კრიტერიუმს.

კომპანია არის ეროვნული ოპტიკოსების ასოციაციის წევრი (ლიტვაში)

Kavita - ეროვნული ოპტიკოსების ასოციაციის წევრი, რომელიც დაარსდა 2012 წლის 14 ივნისს. ასოციაციის საქმიანობაა კომპანიების და ხალხის გაერთიანება, რომელთა საქმიანობაც შეეხება ოპტიკის პროდუქციას, ხელსაწყოებს ან მწარმოებლურ სფეროს. მონაწილეობა კონკურენტული გარემოს განვითარებაში, სადაც კომპანიები შეძლებენ ოპტიკის და აქსესუარების წარმოების გაზრდას.
განაწილების კურსის გამჭვირვალედ შესრულება.

Kavita - მაჟეიკიაის ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი.

კომპანია არის მაჟეიკიაის ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრი, რომლის საქმიანობაცაა ყველა ბიზნესმენის გაერთიანება, სასურველი ეკონომიური, ფსიქოლოგიური და კულტურული პირობების შექმნა ბიზნესის