Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (zwana dalej „Polityką”) ma zastosowanie podczas odwiedzania strony internetowej Kavita, UAB. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania w przypadku przeglądania stron internetowych innych firm poprzez dostęp do strony internetowej Kavita, UAB.

Gromadzimy dane osób odwiedzających naszą stronę internetową zgodnie z Ustawą o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej, Ustawą o komunikacji elektronicznej Republiki Litewskiej, Ustawami o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej, innymi odpowiednimi aktami prawnymi i instrukcjami organów kontrolnych.

Gromadzenie danych

Używamy plików cookie do zbierania danych o korzystaniu z witryny. Rodzaje plików cookie i ich przeznaczenie przedstawiono w poniższej tabeli.

Odpowiedzialnie chronimy gromadzone przez nas dane osób odwiedzających stronę internetową Kavita, UAB przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i zmianą. Pracownicy Kavita, UAB są pisemnie zobowiązani do nieujawniania ani nie rozpowszechniania stronom trzecim żadnych informacji o klientach firmy, w tym osobach odwiedzających stronę internetową Kavita, UAB, które uzyskują w pracy.

Korzystanie z plików cookie

Gdy odwiedzasz witrynę Kavita, UAB, chcemy zapewnić Ci informacje i funkcje dostosowane specjalnie dla Ciebie. Wymaga to użycia plików cookie. Są to niewielkie informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Pomagają nam one rozpoznać użytkownika jako poprzedniego odwiedzającego stronę internetową Kavita, UAB, przechowywać historię odwiedzin i odpowiednio dostosowywać treści. Pliki cookie pomagają również zapewnić sprawne działanie strony internetowej, monitorować czas trwania i częstotliwość odwiedzin strony internetowej Kavita, UAB oraz zbierać informacje statystyczne o liczbie odwiedzających stronę internetową. Analizując te dane, możemy ulepszyć witrynę i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Podczas odwiedzania strony internetowej Kavita, UAB użytkownik może wybrać, czy chce korzystać z plików cookie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookie na jego komputerze lub innym urządzeniu, może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, zmieniając ustawienia i usuwając umieszczone pliki cookie.

Informacje o używanych przez nas plikach cookie

Nazwa Opis Moment utworzenia/data wygaśnięcia
_ga Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics do mierzenia celów wizyty użytkownika, raportowania aktywności na stronie internetowej operatorom witryn oraz do poprawy doświadczeń klienta podczas odwiedzania strony internetowej Od wyrażenia zgody/2 lata.
_gat Te pliki cookie są wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania informacji statystycznych o ruchu w witrynie. Po pierwszym wejściu na stronę/do końca sesji
_gid Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics do identyfikacji użytkownika. W momencie pierwszego dostępu/2 dni

Rodzaje plików cookie

Pliki cookie to sesyjne i trwałe pliki cookie oraz pliki cookie pierwszej lub trzeciej strony. Poniżej wyjaśnimy, co oznaczają te terminy, aby użytkownik mógł lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystamy z plików cookie i do czego są one wykorzystywane.

Sesyjne pliki cookie umożliwiają rozpoznanie użytkownika podczas pojedynczej wizyty na naszej stronie internetowej, dzięki czemu wszelkie zmiany lub wybory dokonane na stronie są zapamiętywane podczas przechodzenia z jednej strony na drugą. Te pliki cookie umożliwiają szybkie i łatwe poruszanie się po wielu stronach witryny, dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie przetwarzać informacji za każdym razem, gdy odwiedza nową witrynę. Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i znikają po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu się z witryny.

Długoterminowe pliki cookie

Trwałe pliki cookie to pliki, które pozostają na komputerze użytkownika przez określony czas po zakończeniu sesji przeglądania, a zatem mogą rejestrować pewne preferencje użytkownika lub działania przy ponownym odwiedzeniu strony internetowej.

Pliki cookie stron trzecich

Te pliki cookie są wykorzystywane przez inne organizacje za pośrednictwem naszej strony internetowej. W naszym przypadku strona internetowa Kavita, UAB wykorzystuje pliki cookie Google Analytics do analizy ruchu na stronie. „Google Analytics anonimowo gromadzi informacje o liczbie odwiedzających, lokalizacji, z której korzystano z naszej witryny oraz o tym, które części witryny były przeglądane przez odwiedzających. Te pliki cookie są tworzone przez Google Analytics. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics.

Wszelkie informacje zebrane za pomocą plików cookie są przechowywane do momentu ich wygaśnięcia i nie są wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszej polityce.

Nasza witryna zawiera łącza do witryn innych osób, firm lub organizacji. Należy pamiętać, że Kavita, UAB nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych ani za stosowane przez nie praktyki w zakresie prywatności. W związku z tym, jeśli użytkownik skorzysta z łącza ze strony internetowej Kavita, UAB do innych stron internetowych, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności osobno.

Własne pliki cookie

Te pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Kavita, UAB.

Twoje prawa

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez nas przy użyciu plików cookie. Użytkownik ma również prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych, niekompletnych lub niedokładnych danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt na adres e-mail podany na stronie kontaktowej. pocztą lub w jakikolwiek inny sposób wskazany na tej stronie.