Toetame silma- ja kuulmishooldusega

tegelevaid ettevõtjaid alates aastast 1994

 

Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine

Käesolev Privaatsus- ja Küpsiste Poliitika (edaspidi “Poliitika”) kirjeldab, kuidas UAB ”Kavita” (”Kavita” või ”me”) kogub ja töötleb Sinu isikuandmeid. Kasutades kavita.com või Kavita poolt opereeritud muid veebilehti, nagu näiteks partner.kavita.com, või esitades oma isiklikku teavet mistahes dokumendis, tunnustad, et oled lugenud ja aru saanud ning nõustud Kavita poolt Sinu isikuandmete kasutamisega vastavalt käesolevale Poliitikale. Me jätame alles õiguse käesolevat Poliitikat või mistahes selle osa aeg-ajalt muuta. Palume korrapäraselt Poliitika muutuste tarvis üle vaadata.p>

Privaatsuspoliitika

Millist isiklikku teavet me kogume ja miks?

Kavita kogub vajalikku isiklikku teavet, et pakkuda teenuseid ja teavet klientidele ning oma äritegevuste tarbeks. Kui Sa teed valiku meile teatud isikuandmeid mitte anda, võib juhtuda, et meil ei ole võimalik teatud teenuseid Sulle pakkuda, või et Sul ei ole juurdepääsu mõnele meie veebilehe osale või funktsioonile.

Järgnevalt toome välja peamised eesmärgid, mille jaoks ja millal me Sinu isikuandmeid veebilehte külastades kogume:

  • Veebilehte avades ja kasutades – Veebilehte avades ja lehitsedes võib juhtuda, et teatud teavet kogutakse passiivselt, vastavalt allpool selgitatule (palume lugeda ”Kuidas me kogume isiklikku teavet”).
  • Meie teenustest osa võttes – Kui Sa võtad vastu teenuse, laadid alla materjale, registreerud või osaled teatud Kavita programmides, kampaaniates või võistlustel, võib Kavita Sul paluda luua kasutajakonto ja alles hoida kasutajaprofiil või muul viisil oma isikuandmeid sisestada. Sa võib üle vaadata oma veebilehe kasutamise eelistused, k.a. teatud programmide ja huvidega liitumine või välja arvamine. Sul on võimalus oma kasutajaprofiilile ükskõik, millal juurde pääsed, et muuta oma eelistusi või teha muid muudatusi.
  • Sinu päringutega abistamiseks – Sa võid samuti teha valiku meile Su nimi või muud kontaktandmed anda, kui meiega veebilehel ühendust võtad selleks, et saaksime Su päringule Kavita toodete ja teenuste kohta vastata.
  • Olled üks meie äripartneritest – Registreeritud kasutajakontoga äripartnerina kogume me Su kontaktandmeid ja muud asjakohast teavet, et pakkuda Sulle tooteid ja teenuseid, mida meilt palud või ostad.

Kuidas me isiklikku teavet kogume

(i) Aktiivne kogumine

Aktiivne kogumine teabe osas, mida esitad, kui külastad Kavita veebilehte võib hõlmata Sinu nime, ettevõtte nime, töönimetust, kodu- ja äriaadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, mobiilinumbrit või muid kontaktandmeid, ning geograafilist teavet, nagu Sinu sugu, postiindeks, riik, eelistused, kasutajanimi ja salasõna, või teave saatmise kohta, kui see peaks olema vajalik, ning muu samataoline teave, mida Kavita võib paluda ja Sa meile esitad. Me palume Sul meile mitte saata ja avaldada mistahes tundliku sisuga isiklikku teavet, näiteks tervisega seotud teave. Kui Sa vaatamata sellele soovile meile mistahes tundliku sisuga teavet annad, siis seda tehes nõustud, et kogume ja töötleme seda tundliku sisuga teavet vastavalt käesolevale Poliitikale.

(ii) Passiivne kogumine

Passiivne kogumine küpsiste ning muude sarnaste tehniliste vahendite kasutamise vaheldusel nagu Sinu Login, IP-aadress (ainulaadsed numbrid, mis lasevad identifitseerida Sinu poolt kasutava võrgustiku ja seade) ja sisse logimise kuupäev ja aeg. Lisaks sellele kogub Kavita passiivselt teavet selle kohta, kuidas Sa veebilehte ja teenuseid kasutad, näiteks milliseid osasid Sa kasutad, mida Sa lehitsed või alla laed, milliseid teenuseid Sa kasutad ja kui kaua.

Kuidas me isiklikku teavet kasutame?

Üldiselt kasutame Sinu isiklikku teavet käesolevas Poliitikas kirjeldatud eesmärkidel ning seotud eesmärkidel, kui need ei ole välja toodud eesmärkidega mitte vastavuses (või muidu seadusega nõutud või lubatud).

Võib juhtuda, et kasutame passiivselt kogutud andmeid, et kindlaks määrata tõhus kasutusvoog ning veebilehe haldamiseks, tehniliste rikete lahendamiseks, teatud veebilehe osadele juurdepääsu testimiseks või parandamiseks, et kindlustada, et pääseksid veebilehel oleva teabe juurde kiirelt ja lihtsalt.

Lisaks sellele võime passiivselt kogutud teavet kasutada turu- ja tooteanalüüsi otstarbel ning selleks, et parandada kasutajakogemust, kogudes statistilisi andmeid veebilehe kasutaja liiklusvoogude kohta.

Passiivselt kogutud teave ei võimalda Kavital Sind nimepidi identifitseerida ja Kavita ei ühenda Sinu IP-aadressi ei Sinu ega Sinu isikliku teabega.

Kui Sa oled nõustunud või seda palunud, võime Sinu isiklikku teavet kasutada, et Sind kursis hoida meie ja meie äripartnerite toodete ja teenustega või Sulle eriteateid saata. Me ei võta Sinuga telefoni, faksi või muul teel ühendust, kui Sa ise ei ole soovi avaldanud, et sel viisil Sinuga ühendust võtaksime. Kui Sa ei soovi, et kasutaksime Sinu isiklikku teavet sellel viisil või et saadaksime Sulle lisateavet, siis võid meile sellest alati teada anda, võttes meiega kontaktilehel kontaktvormi kaudu ühendust.

Kõigil isikliku teabe saajatel palutakse hoida isiklik teave turvaliselt ning andme saajal, keda loetakse andmetöötlejaks, on kohustus isiklikku teavet meie instruktsioonide kohaselt töödelda.

Avaldamine ja andmete edastamine

Kavita võib Sinu isikliku teabe avaldada ja edastada IT-varustajatele, alltöövõtjatele ja kolmanda osapoole teenusepakkujatele, kes aitavad veebilehe opereerimisega või toodete kohaletoimetamisega, teenuse pakkumisega või seotud tegevustega.

Me võime avaldada Sinu isikliku teabe õiguskaitseasutustele või muudele valitsuse töötajatele, seda ainult, kui see on seadusega nõutud (k.a. infovabadus või muu sarnane seadus) või õigusliku menetlusega, kui seda on vaja, et takistada füüsilist või varalist kahju või seoses kahtlustatud või tegeliku pettuse või seadusevastase tegevuse uurimisel.

Me võime ka avaldada ja edastada Sinu isiklikku teavet kohaldatava õigusega kooskõlas ning kui see on vajalik või sobilik, et kaitsta veebilehe turvalisust, Kavitat, meie tütarettevõtteid, juhte, töötajaid ning kõiki muid osapooli või seoses Kavita äri osalise või tervikliku müügi või üle andmisega.

Kuna Kavita on osa rahvusvahelisest ettevõttegrupist, siis võib juhtuda, et meile antud isiklikku teavet edastatakse, sellele pääsetakse juurde ja seda hoitakse rahvusvaheliselt, vastavalt vajadusele toodete ja teenuste pakkumiseks ning mõistliku äritegevuse läbiviimiseks. Mõned isikliku teabe saajad võivad asuda väljaspool Sinu kohalikku halduspädevust või mujal, k.a. riikides, kus ei pakuta nõuetekohast kaitsetaset Euroopa Andmekaitsedirektiivi (95/46/EC) kohaselt. Kavita teeb kindlaks, et andmesaaja kaitseb isiklikku teavet nõuetekohaselt.

Andes meile oma isikliku teabe, nõustud oma isikliku teabe avaldamisega väljaspool Sinu kohalikku halduspädevust ja välisturgudel.p>

Küpsiste poliitika

Küpsiste kasutamine

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid vahendeid terve veebilehe ulatuses, et parandada selle toimivust ning kasutajakogemust. Küpsised on väiksed, alfa numbrilised identifikaatorid, mida edastatakse Sinu arvutisse või mobiilseadmesse meie veebilehe esmakordsel külastamisel. Küpsised lasevad veebilehel Su arvuti või seadme järgmisel külastusel ära tunda, analüüsida, kui hästi meie veebileht toimib ning et pakkuda isiklikke tunnuseid. Kavita kasutab väljendit “küpsised” käesolevas Poliitikas kõikide failide kohta, mis sel viisil teavet koguvad.

Mis tüüpi küpsiseid me kasutame?

Vajalikud küpsised
Mõned kasutatavad küpsised on vajalikud veebilehe opereerimiseks. Need küpsised on nn. vajalikud küpsised. Näiteks lubavad mõned küpsised meil kindlaks määrata registreeritud kasutajaid ja kindlustada, et neil on juurdepääs oma kasutajakontole või muudele soovitud teenustele, nagu näiteks ostukorv või e-arveldus. Ilma nende küpsisteta ei ole võimalik neid teenuseid osutada. Enamus veebilehel kasutatavatest vajalikest küpsistest on seansiküpsised. Seansiküpsised kustutatakse Sinu arvutist või seadest, kui lehitseja seansi sulged.

Funktsionaalsusküpsised
Funktsionaalsusküpsised lubavad meil Sinu eelistusi meeles pidada. Kasutajatel on võimalus oma kasutajatunnus salvestada, tehes ”Pea mu kasutajatunnust meeles” kõrval olevas kastis linnukese. Seda tehes salvestatakse küpsis arvuti kõvakettal ning lehele tagasi pöördudes on kasutajatunnus ”Logi sisse” vormis automaatselt olemas ning sisse logides on Su isiklikud eelistused salvestatud. Kavita poolt kasutatavad funktsionaalsusküpsised on ainult meie veebilehe omad ning neid ei saa või ei saa lugeda muude veebilehtede poolt. Sellel veebilehel kasutatavad funktsionaalsusküpsised on püsivad küpsised. Püsivad küpsised salvestatakse Sinu arvutis või seadmes kuni Sa nad käsitsi kustutad või kuni nad aeguvad.

Sooritusküpsised
Kavita kogub andmeid Sinu tegevuste kohta veebilehe külastamisel. Teave võib näiteks sisaldada, mida vaatad, mis kuupäeval ja ajal seda vaatad, ostetavad tooted või andmeid Su asukoha kohta, mis on seotud kasutaja IP-aadressiga. Need küpsised on nn. sooritusküpsised ja ei kogu mingit teavet, mille abil saaks Sind identifitseerida. Kõik nende küpsiste poolt kogutud teave on koondatud ja seetõttu anonüümne ning seda kasutame seda ainult veebilehe toimimise parandamise, Sinu huvide mõistmise ja meie sisu tõhususe mõõtmise otstarbel. Sellel veebilehel kasutatavad sooritusküpsised on kas seansi- või püsivad küpsised.

Kolmanda osapoole küpsised
Kavita kasutab kolmanda osapoole küpsiseid, mis on küpsised, mille on paika pannud muu domeen kui selle veebilehe oma. Kui veebilehe külastamisel muu domeen paneb paika küpsise, siis on see kolmanda osapoole küpsis.

Kavita kasutab järgnevaid kolmanda osapoole küpsiseid:

Küpsise pakkuja Kategooria Küpsise eesmärk Kestvus
Google Analytics Sooritus Veebianalüüs (anonüümne kasutajastatistika) 2 aastat

Palun külasta järgnevat lehte, et saada rohkem teavet kolmanda osapoole küpsiste kasutamist rakendava poliitika kohta:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Kas on võimalik küpsiste kasutamine tõkestada?

Sul on alati võimalus oma nõusolek tagasi võtta, kustutades küpsised oma veebilehitseja seadistuste kaudu. ”Abi” kategooria veebilehitseja tööriistareas annab enamasti kasutajale teada, kuidas takistada veebilehitsejal uute küpsiste vastu võtmist, teatab, kui uus küpsis vastu võetakse või blokeerib kõik küpsised.

Palun pane tähele, et kui kasutad veebilehitseja seadistusi kõikide küpsiste blokeerimiseks, võib juhtuda, et Sul ei ole enam juurdepääsu veebilehe kõikidele osadele.
Kui asud Euroopa Liidus ja soovid rohkem küpsiste kohta lugeda või ei soovi neid enam vastu võtta, siis külasta palun www.youronlinechoices.eu või www.allaboutcookies.org . Kui asud USAs ja soovid rohkem teada saada, külasta palun http://www.aboutads.info/choices/.

Kui turvaline on Sinu isiklik teave?
Kohaldatava õiguse ja määruste kohaselt järgib Kavita nõuetekohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta Sinu isiklikku teavet juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või kaotuse, muutmise, lubamatu avaldamise või juurdepääsu eest.

Lingid mitteseotud veebilehtele
Meie veebileht sisaldab linke mitteseotud veebilehtedele. Me ei vastuta taoliste mitteseotud veebilehtede privaatsustavade või sisu eest. Taoliste veebilehtede privaatsuspoliitikad võivad oluliselt erineda käesolevast Poliitikast, seepärast soovitame Sul neid enne selliste veebilehtede kasutamist lugeda.

Public Forums
Võib juhtuda, et võimaldame veebilehe külastajatel erinevatel aegadel vestlustube, foorumeid, teadete tahvleid ja uudistegruppe. Palun pea meeles, et kui ei ole vastupidist kusagil mainitud, siis mistahes teave, mida neil platvormidel avaldatakse, muutub avalikuks teabeks ning peaksid ettevaatlikult kaaluma enne oma isikliku teabe seal avaldamist.

Juurdepääs, parandamine ja loobumine
Kui soovid kasutada oma õigust näha koopiat teabe kohta, mis meil Sinu kohta on, või kui arvad, et meie käes olev teave vajab parandamist, kui soovid kõik selle või osa sellest kustutada või kui tahad selle töötlemisele õiguslikul põhjusel vastu astuda, palun võta meiega ühendust, kasutades päringut ”Andmeprivaatsus” või teise võimalusena saada allkirjastatud kiri kontaktilehel mainitud aadressile. Vaata ”Võta meiega ühendust” lehel, et saada teavet meie kontorite kohta. Kavita teeb mõistlikke pingutusi, et kiiresti Su päringu kohaselt tegutseda. Kavita võib sellegipoolest piirata juurdepääsu Su isiklikule teabele, kui juurdepääsu andmine on tingimusi arvestades põhjendamatult keeruline või kulukas, või kui rahvusvahelised standardid lubavad teisiti. Su privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks võib Kavita rakendada mõistlikke meetmeid, et kontrollida Su isikusamasust enne päringule vastamist.

Sa võid alati loobuda Kavita poolt tulevaste infovahetuste saamisest meiega kontaktilehel kontaktvormi kaudu ühendust võttes. Me üritame Sind tellijate nimekirjast kümne (10) tööpäeva jooksul eemaldada.

Soovid rohkem teavet?
Kui Sul on küsimusi või soovid lisateavet meie privaatsuspoliitikate või tavade kohta, või kui tahad meile teada anda, et ei soovi, et Su isiklikku teavet kasutaksime, et Sulle uudiskirju või teavet meie toodete või teenuste kohta saadaksime, siis palun võta Kavita klienditeenindusega ühendust antud vormi kaudu meie Kontaktide lehel.