Atbalsts redzes un dzirdes aprūpē

Darbība kopš 1994. gada

 

Mūsu principi

Kavita darbojas pēc tādām pašām ģimenes vērtībām un principiem, kādas bija par pamatu mūsu izaugsmei vairāk nekā divdesmit gadu garumā.

Tā apvieno darbiniekus, kuri tic mūsu misijai un vīzijai, un kuru veiktās darbības to atspoguļo ikdienā.

Esam atbildīgi ne vien par sabiedrību, kurā dzīvojam un strādājam, bet arī par pasaules sabiedrību. Mums jābūt godprātīgiem - jāatbalsta labie darbi un labdarība, un jāuzņemas pilna atbildība par godprātīgu nodokļu maksāšanu.

Kopīgās vērtības

Uzlabot dzīvi, apvienojoties ar veselības aprūpes speciālistiem, dodot viņiem iespēju sniegt efektīvus optiskos un medicīniskos pakalpojumus saviem pacientiem.

Būt pasaules līderim, nodrošinot veselības aprūpes uzņēmumus visā pasaulē ar optiskiem un medicīniskiem produktiem un pakalpojumiem.

- Likumu ievērošana
- Augsto standartu piemērošana
- Attiecību kopšana un cieņa
- Godīgums un atklātība
- Uzmanīga un atbildīga resursu izmantošana

Pasūtiet produktu katalogu 

Vērtības, kas mūs vieno 

Kavita komanda strādā cieši kopā katru dienu. Mūsu mijiedarbībai raksturīgas sešas rūpīgi koptas vērtības.

Šīs vērtības veido mūsu vēsturisko mantojumu. Tās raksturo mūs šodien un raksturos vienmēr.

 

Efektīva sadarbība 

Mūsu uzņēmuma sniegumu stiprina darbs, kuru katru dienu veicam kopā.

 

Inovācija 

Inovācija mūsu uzņēmumā ir katra aspekta pamatā: tehnoloģijas, ražošana, pārdošana un serviss. 

Cieņa un uzticēšanās 

Tās ir mūsu attiecību pamatā, veicinot apņemšanos un lojalitāti. 

Uzņēmējdarbības gars  

Mēs veicinām zinātkāri, atjautību un iniciatīvu visos, ar ko mēs strādājam.

 

Daudzveidība

 Vairāku viedokļu atšķirība paplašina perspektīvu, uzlabo vērtības un veicina izturību.

Drošība 

Kavita pret visiem darbiniekiem izturas kā pret ģimeni, tāpēc viņu drošība ir ārkārtīgi svarīga.