Pomoc v starostlivosti o zrak a sluch

Na trhu od roku 1994 

Naplňte svoj potenciál

Vykročte na cestu za svojou prácou snov.

 

Vybudujte si svoju kariérnu cestu poďla SEBA. K dispozícii máte množstvo možností, či už skrz nábor, integráciu, tréning, funkčnú alebo geografickú mobilitu, pracovné umiestnenia alebo stáže. 

Náš kariérny manažment 

Platy zamestnancov spoločnosti Kavita sú dlhodobo nad trhovým priemerom. Vieme ale, že práca znamená viac než len finančný zisk. Preto sa usilujeme nielen zaujať nové talenty, ale aj ich rozvíjať v rámci spoločnosti a obohatiť ich profesionálne aj osobne. 

Interná mobilita 

Ak chcete rozvíjať svoje zručnosti skrz internú mobilitu, urobíme čo je v našich silách, aby sme Vám pomohli dosiahnuť Vaše ciele.  

Kultúra našej spoločnosti 

Profesionálny rast a radosť z úspešnej kariéry vyžadujú byť kľúčovou súčasťou spoločnosti. 

Rozmanitosť

Zamestnávajúc viac ako 450 zamestnancov po celom svete, rozmanitosť talentov a kultúr je jednou z našich najsilnejších stránok. 

Spolupráca 

So svojou mimoriadnou pracovnou morálkou naši zamestnanci prosperujú vďaka efektívnej spolupráci a pracovnému duchu. 

Chcete sa pridať k týmu Kavita? 

Podajte prihlášku 

Kavita vždy hľadá top talenty. Žiadosť môžete podať aj keď nevidíte žiadne voľné pozície. 

Pracovný pohovor 

Môžete byť požiadaný o účasť na dvoch pohovoroch. Po každom z nich zhromaždíme spätnú väzbu od Vášho vedúceho pohovoru a určíme ďalšie kroky. 

Rozhodovanie 

Naše vedenie posudzuje každého úspešného žiadateľa predtým, než dostanete ponuku. 

Naša poloha 

Kavita má silné zastúpenie vo viacerých krajinách po celom svete, takže máte šancu pracovať medzinárodne. 

Litva 

Veľkoobchod 

Lotyšsko 

Veľkoobchod 

Estónsko 

Veľkoobchod 

Gruzínsko 

Veľkoobchod 

Slovensko 

Veľkoobchod