Pomoc v starostlivosti o zrak a sluch

Na trhu od roku 1994 

Ochrana osobných údajov a pravidlá používania Cookies

Táto ochrana osobných údajov a pravidlá používania Cookies (ďalej len “Pravidlá”) opisujú ako UAB “Kavita” (“Kavita” alebo “my”) zbiera a spracováva Vaše osobné údaje. Používaním kavita.com alebo iných stránok riadených Kavitou, ako partner.kavita.com alebo zadaním Vašich osobných údajov Kavite na akomkoľvek dokumente, potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov Kavitou v súlade s týmito Pravidlami. Vyhradzujeme si právo zrevidovať tieto Pravidlá alebo ich časť z času na čas. Prosíme, kontrolujte si tieto Pravidlá pravidelne kvôli možným zmenám.

Ochrana súkromnia

Aké osobné informácie zbierame a prečo?

Kavita zbiera tie osobné údaje, ktoré potrebuje na poskytovanie služieb a informácií zákazníkom a pre svoju prevádzku. Ak sa rozhodnete nám neposkytnúť určitý osobný údaj, nemusíme byť schopní Vám poskytnúť služby, aké vyžadujete alebo získať prístup k určitým častiam alebo funkciám na našej webovej stránke.

Nasledujúce sú hlavné účely, pre ktoré zhromažďujeme Vaše osobné údaje počas návštevy webovej stránky:

  • Keď otvoríte a použijete webovú stránku- keď otvoríte a prehliadate si webovú stránku, určité údaje môžu byť pasívne zhromažďované, ako je vysvetlené v týchto pravidlách (Prosím obráťte sa na “Ako zhromažďujeme osobné údaje”).
  • Pri registrácií – pri zakúpení služby, sťahovaní materiálov, komentovaní alebo účastnení sa v určitých programoch, propagáciách a súťažiach Kavity, Kavita môže vyžadovať zaregistrovanie sa a udržiavanie si používateľského profilu alebo zadanie Vašich osobných údajov. Môžete kontrolovať Vaše preferencie používaním stránky, alebo prijímaním elektronických a marketingových informácií vrátane možností výberu niektorých programov a záujmov. Preferencie alebo iné úpravy si môžete nastaviť kedykoľvek na Vašom používateľskom profile.
  • Odpovedať Vám na otázky – Taktiež si môžete zvoliť poskytnúť nám Vaše meno alebo iné kontaktné údaje, keď nás kontaktujete skrz stránku, aby sme boli schopní odpovedať na Vaše otázky ohľadom produktov a služieb Kavity.
  • Ak ste jedným z naších spoločníkov – Ako spoločníkovi s registrovaným používateľským účtom od Vás môžeme zozbierať Vaše kontaktné údaje a ďalšie relevantné údaje z dôvodu poskytnutia produktov a služieb, ktoré od nás požadujete alebo ste si od nás zakúpili.

Ako zhromažďujeme osobné údaje

(i) Aktívne zhromažďovanie

Aktívne zhromažďovanie s rešpektovaním údajov, ktoré sa poskytli Kavite keď ste navštívili webovú stránku, môže zahrňovať Vaše meno, meno spoločnosti, titul, domácu a obchodnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, mobilné číslo alebo iné kontaktné údaje a demografické údaje ako Vaše pohlavie, PSČ, krajinu, preferencie, taktiež používateľské meno a heslo, alebo dodacie údaje a doplňujúce údaje môžu byť potrebné, alebo iné osobné údaje, ktoré môže Kavita vyžadovať a ktoré ste sa rozhodli Kavite poskytnúť. Žiadame Vás, aby ste nám neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje, ako zdravotný stav a podobne. Ak i napriek tejto požiadavke poskytnete citlivé informácie, súhlasíte s použitím týchto citlivých informácií v súlade s týmito Pravidlami.

(ii) Pasívne zhromažďovanie

Pasívne zhromažďovanie prostredníctvom používania Cookies a podobných nástrojov určitých technických dát, ako Vaše prihlasovanie sa, Vaša IP-adresa (séria čísiel, ktorá identifikuje Vašu sieť a zariadenie, ktoré používate) a dátum a čas Vášho prihlásenia. Kavita taktiež pasívne zhromažďuje ako používate webovú stránku a služby, napríklad, ktoré oblasti navštevujete, aký obsah si prehliadate alebo sťahujete, aké služby si vyberáte a na ako dlho.

Ako Vaše osobné údaje využívame?

Obecne Vaše osobné údaje využívame za účelom popísaným v týchto Pravidlách a pre príbuzné účely, ktoré nie sú nekompatibilné s uvedenými účelmi (alebo tiež ak požadované alebo autorizované zákonom).

Môžeme používať pasívne zhromaždené data na účely determinované efektívnou analýzou toku klinutí pri prevádzkovaní webovej stránky, pri riešení technických výpadkov, pri testovaní a zlepšovaní prístupu k určitým častiam stránky, ktoré Vám umožňujú dosiahnuť informácie na webovej stránke rýchlo a jednoducho.

Môžeme používať pasívne zhromaždené dáta na účely trhovej a produktovej analýzy a na zlepšenie skúseností používateľa prostredníctvom zhromažďovania štatistických údajov štrúktúry prevádzky používateľskej stránky.

Pasívne zhromaždené informácie Vás neidentifikujú podľa mena a Kavita nepriraďuje Vašu IP-adresu žiadnym identifikovateľným osobným údajom.

Ak ste súhlasili alebo požiadali o to, môžeme použiť Vaše osobné údaje, aby sme Vás udržali informovaných o produktoch a službách našich obchodných partnerov alebo poskytovať Vám špeciálne upozornenia. Budeme Vás kontaktovať telefonicky, faxom alebo inak, pokiaľ explicitne požadujete, aby sme Vás kontaktovali tým spôsobom. Ak si neželáte, aby sme používali Vaše osobné údaje týmto spôsobom alebo posielali Vám viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom formuláru uvedeného na strane Kontakty.

Všetci príjemcovia osobných údajov budú požiadaní, aby udržovali osobné údaje v bezpečí, a príjemcovia dát, ktorí sa kvalifikujú ako spracovatelia dát, budú požiadaní spracovávať osobné údaje v súlade s našimi inštrukciami.

Kavita môže poskytovať a presúvať Vaše osobné údaje poskytovateľom informačných technológií, subdodávateľom a poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí asistujú pri prevádzke webovej stránky, alebo s dodávkou produktov, obstaraním služieb alebo s výkonom pridružených aktivít.

Môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom štátnej moci alebo iným vládnym organizáciám, pokiaľ tak budú požadovať (vrátane platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám alebo podobných zákonov), alebo právnym procesom, aby sa zabránilo fyzickej ujme alebo finančnej strate, alebo v spojení s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo podvodu samotného alebo ilegálnej aktivity.

Môžeme tiež poskytnúť alebo presunúť Vaše osobné údaje ako subjekt na požiadavku platného zákona ako potrebné alebo vhodné, aby sme ochránili bezpečnosť našej webovej stránky, Kavitu, jej dcérske spoločnosti, riaditeľov, pracovníkov a zamestnancov alebo iné skupiny, ktoré sú v spojení s predajom alebo sprostredkovaním obchodu pre Kavitu.

Pretože Kavita je súčasťou medzinárodnej skupiny spoločností, údaje, ktoré nám poskytnete môžu byť presunuté, sprístupnené a uložené globálne, čo je potrebné pre obstarávanie služieb a produktov a pre rozumné vykonávanie našich obchodov a aktivít. Niektorí príjemcovia osobných údajov môžu byť situovaní v rámci Vašej domácej jurisdikcie alebo inde, vrátane krajín, ktoré neponúkajú adekvátnu úroveň ochrany v rámci rozsahu Európskej smernice o Ochrane osobných údajov (95/46/EC). Kavita sa ubezpečí, že príjemca adekvátne ochraňuje osobné údaje.

Poskytnutím Vašich osobných údajov súhlasíte s poskytovaním Vašich osobných údajov mimo Vašej jurisdikcie a v zámorí.

Pravidlá používania Cookies

Použitie Cookies

Používame Cookies a podobné nástroje na našej webovej stránke aby sme vylepšili jej fungovanie a zlepšili Váš zážitok. Cookies sú male, alfanumerické identifikátory, ktoré sa presunú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď po prvýkrát navštívite našu webovú stránku. Cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať Váš počítač alebo zariadenie pri Vašej ďalšej návšteve, analyzujú, či naša stránka pracuje správne a poskytujú personalizované funkcie. Kavita používa termín “Cookies” v týchto pravidlách odkazujúc na všetky zložky, ktoré zbierajú informácie týmto spôsobom.

Aké typy Cookies používame?

Nevyhnutné Cookies

Niektoré Cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našej stránky. Tieto cookies sa nazývajú nevyhnutné cookies. Napríklad, niektoré cookies nám umožňujú identifikovať registrovaných používateľov a zabezpečujú, že majú prístup ku svojim účtom alebo používanie požadovaných služieb, ako nákupný košík alebo elektronická platba. Bez týchto cookies by tieto služby nebolo možné poskytovať. Najnevyhnutnejšie cookies, používané na webovej stránke, sú relačné cookies. Relačné cookies sú odstránené z Vášho počítača alebo zariadenia po zavretí Vášho prehliadača.

Funkčné cookies

Funkčné cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše preferencie. Používatelia sa môžu rozhodnúť uložiť svoje prihlasovacie údaje zaškrtnutím kolónky vedľa “Zapamätať prihlasovacie údaje” pri prihlasovaní. Ak tak vykonáte, cookie bude uložený na pevný disk Vášho počítača a vždy keď sa prihlásite, automaticky vyplní prihlasovacie údaje a obnoví Vaše nastavené preferencie. Funkčné cookies používané Kavitou sú určené výlučne pre našu webovú stránku a nie sú získateľné alebo čitateľné pre iné webové stránky. Funkčné cookies používané na tejto webovej stránke sú trvalé cookies. Trvalé cookies zostávajú uložené vo Vašom počítači alebo zariadení pokiaľ ich nevymažete ručne alebo pokiaľ neuplynie doba ich platnosti.

Výkonnostné cookies

Kavita zbiera dáta o Vašich aktivitách keď navštevujete webovú stránku. Tieto informácie môžu zahŕňať obsah, ktorý prehliadate, dátum a čas prehliadania tohto obsahu, nakúpené produkty, alebo informácie o Vašej lokalite spojené s IP adresou.  Tieto cookies sú nazývané výkonné cookies a nezbierajú žiadne informácie, ktoré by Vás mohli identifikovať. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zbierajú, sú súhrnné a preto anonymné a používame ich iba na pomoc so zlepšovaním fungovania stránky, pochopením Vašich záujmov a meraním efektivity nášho obsahu. Výkonné cookies používané na našej stránke sú buď relačné alebo trvalé.

Cookies od tretích strán

Kavita používa nasledujúce cookies od tretích strán:

Poskytovateľ cookie  Kategória Účel cookies Doba trvania
 Google Analytics  Výkon  Analýza webu(Anomymná úživateľská štatistika)  2 roky

Pre viac informácií pre platné pravidlá používania cookies tretích strán, prosíme navštívte: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Je možné zablokovať použitie cookies?

Môžete Váš súhlas stiahnuť kedykoľvek zmazaním cookies vo vašom internetovom prehliadači. Sekcia Pomoc a podpora v nastaveniach väčšiny prehliadačov obsahuje návod pre používateľa, ako sa vyhnúť súhlasu s novými cookies, ako si zaobstarať upozornenia, ak sa objavia nové cookies, alebo odmietnutie všetkých cookies.

Prosíme majte na pamäti, že zablokovaním všetkých cookies cez nastavenia prehliadača, nemusíte mať prístup ku všetkým častiam našej webovej stránky.

Ak sa nachádzate na území Európskej Únie a chceli by ste sa dozvedieť viac o cookies alebo ste sa rozhodli ich neprijímať, prosím navštívte www.youronlinechoices.eu alebo www.allaboutcookies.org. Ak sa nachádzate na území Spojených Štátov a chceli by Ste sa dozvedieť viac, prosím navštívte http://www.aboutads.info/choices/.

Ako bezpečné sú Vaše osobné údaje?

Podľa platných zákonov a regulácií, Kavita udržuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov proti nepredvídateľnej alebo pritozákonnej deštrukcii alebo strate, zmene, neoprávneným prístupom a odhaleniu.

Linky na nepridružené webové stránky

Naša webová stránka obsahuje linky na nepridružené webové stránky. Nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov alebo obsah týchto nepridružených webových stránok. Ochrana osobných údajov platná pre tieto nepridružené webové stránky sa môže odlišovať od našich pravidiel, preto Vám radíme oboznámiť sa s nimi predtým, než sa rozhodnete využiť tieto nepridružené webové stránky.

Verejné fóra

Môžeme vytvárať chatové okná, fora, nástenky a nové skupiny, dostupné pre používateľov stránky v rôznych časoch. Prosíme pamätajte si, pokiaľ nebude inak uvedené, že informácie, ktoré budú poskytnuté, budú zverejnené a Vy by ste si mali dopredu premyslieť, či zverejníte svoje osobné údaje v týchto oblastiach.

Prístup, úprava a vyradenie

Ak si chcete uplatniť Vaše právo na ukážku informácií, ktoré o Vás máme, alebo si myslíte, že informácie, ktoré o Vás máme by mali byť upravené, chcete vymazať všetko alebo len časť alebo namietať z legitímnych dôvodov, prosíme kontaktujte nás prostredníctvom dotazníku “Ochrana osobných údajov”, alebo nám pošlite podpísaný list na adresu uvedenú v sekcii Kontakty. Navštívte sekciu Kontakty na našej webovej stránke pre viac informácií o našich kanceláriách. Kavita urobí všetko aby čo najrýchlejšie vyhovela Vašej požiadavke. Kavita môže, avšak, obmedziť prístup k Vašim osobným údajom, pokiaľ je poskytnutie tohto prístupu nezmyselné, zbytočné alebo nákladné vzhľadom na okolnosti, alebo inak podliehajúce zákazom medzinárodných štandardov. Aby sme ochránili Vaše súkromie a bezpečie, Kavita môže vykonať odpovedajúce kroky na overenie Vašej identifikácie predtým, než bude reagovať na Vašu požiadavku.

Môžete vždy zastaviť budúce pokusy o komunikáciu od Kavity kontaktovaním nás prostredníctvom kontaktného formuláru uvedeného v sekcii Kontakty. Budeme sa usilovať Vás vymazať zo zoznamu do 10 pracovných dní od obdržania Vašej požiadavky.

Viac informácií?

Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste potrebovali viac informácií ohľadom Ochrany osobných udájov, alebo by ste nám chceli oznámiť, že si neželáte, aby sme používali Vaše osobné údaje na zasielanie našich letákov alebo informácií o produktoch a službách, prosím kontaktujte Zákaznícku podporu Kavity prostredníctvom formuláru uvedeného v sekcii Kontakty.